Kroniky a kronikáři

Proč vznikly stránky Naše kronika

admin

Proč naše kronika?Již název vystihuje poměrně přesně základní kámen úkolu, který si tyto stránky vytkly přinést, zdaleka však ne veškerý rozsah. Samotným jádrem a hlavním přínosem stránek Naše kronika jsou digitalizované verze obecních kronik zveřejněných tímto způsobem pro každého uživatele internetu. Počet takto zveřejněných kronik neustále roste a s ním se rozšiřuje i okruh zájemců, kteří zde mohou nalézt právě to, co hledali, nebo i zásadní informace, o kterých dosud nevěděli. Výhodou takto zveřejněné obecní kroniky je především to, že je k dispozici prakticky každému a odkudkoli, což mnohonásobně ulehčuje práci a nahrazuje cestování a navštěvování často vzdálených archivů či obecních úřadů, odpadá také omezování badatele úředními hodinami těchto institucí.
Historici, kteří pro svoji práci obecní kroniky velmi často potřebují, mají tak díky digitalizaci velmi ulehčenou práci. Z pohodlí domova mohou studovat dějiny obce z opačné strany republiky, digitalizovaná kronika může být použita i pro pedagogické účely na akademické půdě univerzit. Při čtení starších, drobných a často hůře čitelných písem každý jistě ocení vysoké rozlišení, ve kterém jsou stránky kroniky zachyceny. Stále více se o dějiny své obce a tím pádem především o hlavní pramen – kroniku, zajímají i neprofesionální zájemci o dějiny. A tak i obyvatelům obcí, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o historii svého bydliště nebo i obcí jiných, pro ně zajímavých, stačí jen připojení k internetu, dnes už téměř samozřejmé v každé domácnosti. Vedle matrik jsou kroniky obcí dalším, velmi důležitým pramenem také pro genealogy, ať už profesionální, nebo věnující se rodokmenům jako koníčku.
Kroniky zveřejněné na internetu mají i další klady. Při případné ztrátě fyzického exempláře kroniky nebo jejím poškození zůstává stále existující kopie ve výborné kvalitě. To je mimochodem něco, co by dříve zachránilo stovky obecních kronik, které však bohužel zmizely po druhé světové válce neznámo kam. Pro budoucnost je proto výhodné pořizovat kopie kronik v takové formě, aby byly méně náchylné na ztrátu či odcizení, nemluvě o tom, že archivy a obce se v tomto případě nemusí bát náhodného poškození knihy badatelem. Obce mají možnost digitalizací své kroniky omezit návštěvy zájemců na obecním úřadě či archivu z tohoto důvodu. Tím nejen ušetří oběma stranám čas a energii a zálohují nejdůležitější pramen ke svým dějinám, ale především zviditelní svoji obec, její jméno a často zajímavou a pestrou historii.

Kronikáři, kteří naše stránky navštíví, na nich naleznou různé rady, jak vést svoji kroniku. Méně zkušení kronikáři se zde mohou seznámit se základními metodami kronikářské práce a zkušenější zjistí další aspekty této činnosti, které nemusí být pisateli kroniky vždy zcela jasné. Ti kronikáři, kteří se své práci věnují nejdéle, se mohou o své cenné zkušenosti podělit při diskuzi s dalšími kronikáři a historiky navíc zjistit fakta a zajímavosti, které i po letech svých praktických zkušeností ocení a použijí v praxi. Kronikáři často můžou bez návštěvy archivu nahlédnout do stránek starších dílů kroniky své obce a vyhledat potřebná fakta pro psaní aktuálního dílu. Nebo se na příkladech jiných kronik naučit, jak takové kroniky mají a nemají vypadat. K takovému posouzení je však často potřeba debata s někým, kdo je ochotný poradit.

Pro tyto účely je zřízeno fórum, kde méně informovaní návštěvníci mohou klást dotazy, ochotní a znalí kolegové kronikáři, historici, archiváři nebo jiní zájemci o tuto problematiku mohou poradit a ulehčit tak profesionálnímu či amatérskému badateli práci, nad kterou by jinak strávil mnoho času nebo dlouho cestu. Tazateli se může dostat rady kde najít historickou literaturu a prameny, které jsou například potřeba pro lepší pochopení starších událostí kronik, které často chybí nebo jsou neúplné a potřebují doplnit.

Doplňujícím zdrojem informací jsou články na odborná témata z oblastí historie, kronikářství a dalších, které budou vznikat buď spontánně, na vyžádání nebo jako výsledek plodné diskuze plné užitečných rad.

Úkolem stránek bude také přinášet informace o současných událostech, kulturních akcích, ale také změnách zákonů, týkajících se kronikářské práce, archivů a zprávy o všem, co by mohlo být pro internetovou komunitu příznivců historie a kronikářství zajímavé. Příkladem můžou být různá výročí významných událostí a jejich slavení či připomínání v obcích Čech, Moravy a Slezska.

Cílem těchto stránek je pro všechny zájemce o historii, pro které jsou dějiny profesí nebo třeba jen koníčkem, vytvořit na internetu místo, kde se kolem zveřejněných obecních kronik bude udržovat zázemí, z nějž budou moci tito lidé pro sebe získávat informace ať už z elektronických pramenů, nebo od ochotných diskutujících. Tak by měla být za vzájemné spolupráce nejen výrazně ulehčena práce kronikářů, historiků a dalších, ale také zveřejněna často zajímavá a pestrá historie, která je často ukryta hluboko v archivech nebo uložena na obecních úřadech.


Komentáře

Vložit komentář

Litujeme

komentáře můžou vkládat jen registrovaní uživatelé